Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. (piątek) w godz. 9:45 – 16:30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4, sala A3.

Inicjatywa adresowana jest do najmłodszych naukowców – doktorantów i studentów zainteresowanym postępowaniem cywilnym, w tym zwłaszcza zmianami dokonanymi w prawie procesowym w 2019 r.

.

konferencja – link do wydarzenia

rejestracja – nadsyłanie abstraktów do 23 lutego br. – link

.

.

kontakt mailowy: knpproces@wpia.uw.edu.pl

KNPProc – strona www – link

Strona Wydziału Prawa i Administracji UW – link do wydarzenia

.

Kategorie: Aktualności