Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 15 października 2020 r. w formie zdalnej na platformie Google Meet.

.

informacje na stronie Koła Naukowego – link

informacje na facebooku – link

.

formularz rejestracyjny – link

.

E-mail KNPProces: knpproces@wpia.uw.edu.pl

Prezes Zarządu KNPProces: km.duda@student.uw.edu.pl

Wiceprezes ds. Procesu Cywilnego: j.spiechowicz@student.uw.edu.pl

.

Wydarzenie było pierwotnie planowane na 3 kwietnia 2020 r., lecz termin i forma wydarzenia uległy zmianie ze względu na sytuację pandemiczną. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w charakterze prelegentów proszone są o potwierdzenie chęci wystąpienia do 23 września br. oraz uregulowania opłaty konferencyjnej do 25 września br.

Kategorie: Aktualności