Konferencja naukowa pt. „Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany” organizowana przez Wolters Kluwer wraz z Katedrą Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 14 listopada 2019 r. (czwartek) w godz. 9:30 – 16:30 w Warszawie – Radisson Collection Hotel, ul. Grzybowska 24.

.

.

Strona konferencji – nowelizacjakpc2019.pl

.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. przynosi za sobą rewolucję w obszarze procedury cywilnej. Ze względu na swoją obszerność, zakres oraz rozbudowane przepisy intertemporalne, ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. To największa zmiana w postępowaniu cywilnym ostatnich lat.

Przedmiotem rozważań i dyskusji będą m.in. radykalna zmiana modelu koncentracji materiału procesowego, z czym związane są przepisy o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy; wyraźne wprowadzenie ciężaru, że strona jest obowiązana wyszczególnić fakty, którym zaprzecza; przywrócenie przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, w tym o prekluzji dowodowej; zmiany w postępowaniu dowodowym, w tym generalne dopuszczenie dowodu z zeznań świadka na piśmie, a także wprowadzenie zasady, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy lub do nich dołączone stanowią dowody bez wydawania odrębnego postanowienia; wprowadzenie rozbudowanych regulacji dotyczących nadużycia prawa procesowego i jego skutków; istotne modyfikacje dotyczące środków zaskarżenia, w tym zwłaszcza zażalenia; przebudowa uregulowań dotyczących postępowań przyspieszonych (nakazowego i upominawczego.

.

.

.

Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania się z publikacją „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019″ (red. T. Zembrzuski). Opracowanie obejmuje wszystkie dokonane przez ustawodawcę modyfikacje mające wpływ na przebieg postępowań w sprawach cywilnych i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Na konferencji zostaną wręczone nagrody w Konkursie Polskiego Procesu Cywilnego i Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych na najlepszą pracę magisterską – link

.

Strona Wolters Kluwer. Szkolenia. Konferencje. Webinaria – link do konferencji

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – link do konferencji

Kategorie: Aktualności