V Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. Obraz prawa procesowego po nowelizacji KPC z 9.03.2023 r. organizowane przez Wydawnictwo C.H. Beck we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się w formie hybrydowej 24 maja 2023 r. (środa) w godz. 9:30 – 17:00 w Warszawie (Hotel Intercontinental). Wydarzenie ma charakter komercyjny.


Tegoroczne forum służy omówieniu i analizie zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego oraz kilkunastu innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r., a także wnikliwa ocena obecnego kształtu tej ustawy procesowej, zarówno w zakresie ostatnio przyjętych w niej zasadniczych konstrukcji, jak i szczegółowych rozwiązań normatywnych. Postawione zostanie pytanie, czy Kodeks postępowania cywilnego w obecnie obowiązującym kształcie jest jeszcze użyteczny i może służyć dla dobra wspólnoty obywateli.Informacje o wydarzeniu – link