Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym ” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 22 marca 2019 r. (piątek) w godz. 9:00 – 16:30 w sali A3 – Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4.

 

Celem konferencji będzie przybliżenie problematyki funkcjonowania zastępstwa procesowego w praktyce prawniczej, wskazanie wyzwań z którymi zmagają się profesjonalni pełnomocnicy oraz możliwych postulatów de lege ferenda w tym zakresie

Konferencję organizuje Koło Naukowe Warsztaty Prawnicze działające na WPiA UW, kontakt: knwarsztatyprawnicze@onet.pl

 

Program konferencji

 

strona konferencji – link

Informacja na stronie WPiA UW – link

 

Panel ekspercki – od lewej: dr Kamil Szmid (ORA w Warszawie), dr hab. Tadeusz Zembrzuski (OIRP w Warszawie), prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski), dr. hab. Piotr Rylski (moderator), Małgorzata Sieńko (Prokuratoria Generalna RP), Jacek Gudowski (Sąd Najwyższy)

Kategorie: Aktualności