Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowanie cywilne – niewykorzystane możliwości” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniach 5 – 6 grudnia 2022 r. (poniedziałek – wtorek) w trybie zdalnym na platformie Webex.


Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na szanse i możliwości, które postępowanie cywilne „tworzy” w swoim obszarze dla jego uczestników, a które to, z różnych względów, nie są właściwie wykorzystywane. Ma służyć wskazaniu perspektyw i kierunków, których właściwa realizacja mogłaby przyczynić się do poprawy jakości samego postępowania pod kątem jego organizacji, sprawności, utylitarności i realizacji stawianych przed nim celów, również w odniesieniu do wartości stanowionego prawa.Informacje o wydarzeniu – link


Na konferencji będę miał przyjemność wygłosić referat pt. „Współczesna legislacja a deformacja prawa procesowego„.