.

Międzynarodowa konferencja naukowe pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się w dniach 26-27 maja 2022 r. (czwartek – piątek). Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, z możliwością zdalnego uczestnictwa.

.

26 maja – Katowice

W pierwszym dniu poruszone zostaną kwestie dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na organizację wymiarów sprawiedliwości (w tym sądów międzynarodowych) oraz na model postępowania cywilnego.

27 maja – Kraków

Podczas drugiego dnia przedmiotem dyskusji będzie wpływ pandemii COVID-19 na prawo i postępowanie karne. W czasie Konferencji podjęty zostanie także temat dotyczący potrzeby wypracowania modelowego rozwiązania możliwego do zastosowania w podobnych sytuacjach kryzysowych oraz jego ewentualnego kształtu.

.

.

Strona internetowa wydarzenia – link

.

.

Link do połączenia – tutaj

.

Kategorie: Aktualności