Ogłoszono I edycję konkursu na glosę Fundacji Court Watch Polska – „Ars boni et aequi – Sztuka tego, co dobre i sprawiedliwe”. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, tj. dla studentów, jak również dla absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. Glosowane mogą być orzeczenia wydane nie wcześniej niż wcześniej niż 1.01.2019 r. Konkurs składa się z trzech etapów, zgłoszenia przyjmowane są do 2.04.2023 r.


Informacje o konkursietutajBędę miał zaszczyt zasiadać w jury konkursu na najlepszą glosę.Wskazówki dla uczestników – link

Regulamin konkursu – link