Organizatorzy – Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Programowa miesięcznika Rejent – zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece.


Do konkursu przyjmowane będą prace, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego zdanego w roku 2023 oraz do 31 października 2024 roku. Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać ich autorzy samodzielnie lub promotorzy za zgodą autora. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 października 2024 roku.


Dla laureatów konkursu zostały przewidziane nagrody pieniężne za I miejsce – 3000,00 brutto; za II miejsce – 2000,00 brutto; za III miejsce – 1000,00 brutto.


Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.rejent.com.pl, e-mail: biuro@snrp.pl