Ogłoszono V Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego . Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie sporządzonej w języku polskim i obronione w roku akademickim 2017/18.

 

Zgłoszenia prac w formie elektronicznej na adres: konkurs@tnpc.pl (z dopiskiem „Konkurs”) w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

  • egzemplarz pracy magisterskiej
  • opinia promotora
  • opinia recenzenta
  • zgoda Autora na zgłoszenie pracy do konkursu (zgłoszenia dokonuje samodzielny pracownik naukowy)
  • życiorys Autora
  • zaświadczenie uczelni, że praca została obroniona  w roku akademickim 2017/18

 

Szczegółowe informacje o konkursie zostały opublikowana na łamach PPC 2019, nr 1, s. 8

 

Regulamin konkursu dostępny na stronie TNPC – link

 

Kategorie: Aktualności