20 lutego 2019 r. dokonano rozstrzygnięcia X edycji Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Konkurs był organizowany przez redakcję miesięcznika Przegląd Sądowy i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

www. czasopisma.wolterskluwer.pl/konkursy – link

 

 

Miło mi poinformować, że nagrodę główną otrzymała monografia T. Zembrzuski, Nieważność postępowania w procesie cywilnym, Warszawa 2017, ss. 600, 978-83-8107-844-3 – link. Książka została zgłoszona do konkursu przez Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierza Chróścika

 

Nagrodę główną ex aequo otrzymała książka P. Rylski, Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2017, ss. 440, ISBN: 978-83-8107-767-5 – link

 

Nagrodę specjalną uzyskała książka M. P. Ziemiak, Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne, Toruń 2017, ss. 432, ISBN: 978-83-7285-828-3 – link

 

Do konkursu (zob. regulamin) zgłoszono rekordową liczbę 33 książek opublikowanych w 2017 roku. „Sąd konkursowy miał bardzo trudne zadanie aby wybrać tę najlepszą – skomentował jego przewodniczący, sędzia Sądu Najwyższego Jacek Gudowski. I dodał, że „Sąd konkursowy stwierdził bardzo wysoki – praktyczny i naukowy – poziom nagrodzonych prac, a także wyróżniającą się formę ujęcia tematów” – źródło prawo.pl – link

 

Książki zgłoszone do konkursu:

 • Ż. Anuszewska-Wójt, J. Chudzik, K. Gołębiewski, J. Kardas-Śmiechowicz, K. Kozdrowiecka, P. Rogala, M. Tomkiewicz-Bieleń, Egzamin Komorniczy – Kazusy 2017;
 • L. Bosek, M. Safjan (red.), System Prawa Medycznego. Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego;
 • P. Daniluk (red.), Środki karne Przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym;
 • K. Drozdowicz, Dochodzenie roszczeń o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego;
 • E. Figura-Góralczyk, Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym;
 • K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń;
 • M. Gutowski, Piotr Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji;
 • P. Jabłoński, Przemysław Kaczmarek, Granice władzy prawniczej w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej;
 • M. Kościelniak-Marszał, Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym;
 • M. Krakowiak, Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym;
 • P. Księżak, Prawo spadkowe;
 • D. Kucyper, K. Mamak, W. Płóciennik (red.), Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych. Raport z badań;
 • M. Kućka, Administrator zabezpieczeń;
 • R. Kulski, Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym;
 • W. Kurowski, Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym;
 • I. Nasiłowska, Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym („rozwodowym” procesie kościelnym) – analiza prawnoporównawcza;
 • M. Olężałek, Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych;
 • K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Tom V. Przepisy wprowadzające;
 • A. Piwowarczyk, Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych;
 • M. Pyrcak-Górowska, Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych;
 • R. Reiwer, Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń;
 • P. Rylski, Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne;
 • E. Skorczyńska, Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego;
 • J. Skorupka, Wojciech Janusz Jasiński (red.), Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym;
 • B. Sołtys, Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim;
 • A. Stempniak, Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim;
 • Adam Strzembosz w rozmowie ze Stanisławem Zakroczymskim, Między prawem i sprawiedliwością;
 • A. J. Szereda, Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty +płyta CD;
 • D. Szostek (red.), Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej. Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej;
 • D. Zając, Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą;
 • T. Zembrzuski, Nieważność postępowania w procesie cywilnym;
 • M. P. Ziemiak, Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne;
 • W. Zontek, Modele wyłączenia odpowiedzialności karnej.
Kategorie: Aktualności