W najnowszym numerze Gdańskich Studiów Prawniczych „Standard ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym” (2023, nr 1) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Notarialny nakaz zapłaty – w stronę prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości (s. 51 – 74).


Poddano w nim krytyce instytucję notarialnych nakazów zapłaty na zasadach określonych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw (Sejm IX kadencji, druk nr 3107), poprzednio w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, złożonego w Sejmie 11.10.2022 r. (druk nr 2701) na podstawie którego przygotowano opracowanie. Zachęcam do lektury.Czasopismo jest dostępne na zasadzie „open access” – link