Zakończyły się prace legislacyjne nad kolejną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1860).

Proces legislacyjny – druk 3216 – link