Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia dr Moniki Cichorskiej pt. Pełnomocnictwo w prawie procesowym cywilnym.


Głównym celem publikacji jest opisanie natury i charakteru instytucji pełnomocnictwa procesowego, mając na uwadze specyfikę instytucji pełnomocnictwa jako instytucji prawa procesowego oraz cywilnoprawną zasadę swobody autonomii woli stron. Autorka analizuje praktyczne kwestie związane z zakresem podmiotowym i przedmiotowym pełnomocnictwa procesowego, powstaniem oraz ustaniem pełnomocnictwa, w tym dalszego pełnomocnictwa procesowego (substytucji). Spis treści – zobacz.

Książka w księgarni internetowej Wydawnictwa – linkMiałem przyjemność sporządzić recenzję wydawniczą monografii.

Wynikające z powyższego zobowiązanie C.H. Beck do przekazania egzemplarza książki przerosło jednak możliwości wydawnictwa.