Postępowanie Cywilne – Jerzy Lapierre, Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz, wyd. Wolters Kluwer, wyd. 8, Warszawa 2016

Rekomendowany podręcznik do postępowania cywilnego

 • Postępowanie CywilneJerzy Lapierre, Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz, wyd. Wolters Kluwer, wyd. 8, Warszawa 2016

  Kazusy z postępowania cywilnego

  • Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura – Przemysław Kucharski, Robert Obrębski, Dagmara Olczak-Dąbrowska, Piotr Rylski, Karol Weitz (red.), Tomasz Wojciechowski, Tadeusz Zembrzuski, wyd. LexisNexis (obecnie Wolters Kluwer), wyd. 2, Warszawa 2012 (nakład wyczerpany)

  Podręcznik do postępowania egzekucyjnego

  • Egzekucja sądowa w prawie polskim – Grzegorz Julke, Zenon Knypl, Marek Koenner, Wojciech Kowalski, Zbigniew Merchel, Grzegorz Sikorski, Zbigniew Szczurek (red.), Jarosław Świeczkowski, wyd. Currenda, wyd. 2, Sopot 2015

  Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego

  • Tadeusz Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (tom I – VI) wyd. Wolters Kluwer, wyd. 5, Warszawa 2016 – autorzy: Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Henryk Pietrzkowski, Karol Weitz

  • Tadeusz Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (tom I – V) wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021 (wszystkie tomy powinny ukazać się do kwietnia 2021) – autorzy: Teresa Bielska-Sobkowicz, Helena Ciepła, Henryk Dolecki, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Antoni Górski, Irena Gromska-Szuster, Anna Hrycaj, Józef Iwulski, Andrzej Jakubecki, Grzegorz Jędrejek, Krzysztof Knoppek, Grzegorz Misiurek, Marcin Orecki, Piotr Pogonowski, Tomasz Radkiewicz, Stanisław Sołtysik, Zbigniew Strus, Monika Strus-Wołos, Michał Tomalak, Tadeusz Wiśniewski, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Zembrzuski, Tadeusz Żyznowski. Opracowanie stanowi kontynuację komentarza pod red. Henryka Doleckiego i Tadeusza Wiśniewskiego Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz LEX, wyd. 2, Warszawa 2013.

  Metodyka