W dniu 20 grudnia 2022 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zawarł porozumienie o współpracy z Naczelną Radą Adwokacką. Strony deklarują m.in. organizację wspólnych wydarzeń (w tym konferencji, seminariów i szkoleń), udzielanie patronatu, organizację praktyk i staży dla studentów prawa, tzw. Dnia Adwokata na Uniwersytecie Warszawskim, a także uczestnictwo przedstawicieli Adwokatury w wykładach dla studentów i doktorantów.

Powierzono mi obowiązki związane z realizacją porozumienia. Ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej osobą odpowiedzialną będzie adw. Dorota Kulińska.


W wydarzeniu uczestniczyli: prof. dr hab. Tomasz Giaro – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adw. Przemysław Rosati – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Dorota Kulińska – Dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, prof. UW dr hab. Sławomir Żółtek, Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Piotr Grzebyk – Prodziekan WPiA UW ds. naukowych, dr Andrzej Bielecki – Prodziekan WPiA ds. studenckich, r.pr. Michał Dymiński – Dyrektor WPiA ds. administracyjnych oraz prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego, a także pani Olga Smętek z Działu Promocji WPiA UW.Link do wydarzenia (WPiA UW) – tutaj