.

W dniach 30 sierpnia – 10 września br. odbędzie się II tura rejestracji na seminaria specjalizacyjne 2021/22 na WPiA UW.

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) Aktualne zagadnienia procesu cywilnego – doktryna, orzecznictwo, praktyka będzie odbywało się w środy godz. 15:00 – 16:30 (Collegium Iuridicum I, sala 416).

.

Seminarium to nie jest wykład, to nie referaty, lecz dyskusja i tzw. burza mózgów. Zajęcia odbywają się w formie rozmowy, wymiany poglądów i moderowanej dyskusji

.

Uczestnicy poznają prawo procesowe w całościowy sposób z uwzględnieniem jego praktycznej roli. Analizowane są wybrane, aktualne zagadnienia przydatne nie tylko na egzaminie, lecz przede wszystkim z perspektywy przygotowania i wykonywania klasycznych zawodów prawniczych – sędziego, adwokata, radcy prawnego, czy komornika sądowego.

.

.

Do każdego tematu seminarzyści otrzymują w formie online materiały do lektury – artykuły, opracowania, orzeczenia Sądu Najwyższego – opublikowane na łamach czasopism, opracowań monograficznych i ksiąg jubileuszowych.

.

Seminarium w USOSie – link

.

Rejestracja (II tura) dotyczy także seminarium magisterskiego (V rok – środy godz. 16:45 – 18:15), na którym frekwencja jest już jednak bardzo wysoka.

Kategorie: Aktualności