Uczestnicy seminarium magisterskiego z postępowania cywilnego

w roku akademickim 2022/23

Na pamiątkowej fotografii (7 czerwca 2023 r.) przed Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: Michał Rejmer, Jan Piotrowski, Piotr Maciejewski, Mateusz Wrona, Anna Modzelewska, Marianna Iaroslavska, Przemysław Bednarski, Daria Grzelakowska, Mateusz Kordalewski, Marta Szymańska, Maria Składzińska, Magdalena Hilt, Katarzyna Olejnik.