VII Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

pt. „Informatyzacja postępowania cywilnego – teraźniejszość i przyszłość


organizowane we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

odbędzie się 20 września 2023 r. (środa)

na na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5Będę miał zaszczyt moderować panel poświęcony problematyce zdalnej rozprawy (e-rozprawa) w ramach którego referaty wygłoszą mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska (Uniwersytet Gdański), mgr Katarzyna Kajmowicz (Uniwersytet Rzeszowski), dr Aleksandra Fruk (Uniwersyte Wrocławski), mgr Katarzyna Klimas (Uniwersytet Wrocławski) oraz mgr Magdalena Hilt (Uniwersytet Warszawski)