Sędzia SN w st. spocz. Jacek Gudowski uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W uchwale Senatu UJ wskazano, że wyróżnienie przyznane zostało za: twórczy i oryginalny wkład do nauki prawa i postępowania cywilnego; twórczy wkład w kształtowanie orzecznictwa sądowego, zwłaszcza Sądu Najwyższego, wyznaczającego kierunki wykładni przepisów prawa dla praktyki sądowej; budowanie autorytetu Sądu Najwyższego i zaufania do wymiaru sprawiedliwości.


Ad multos annos Panie Sędzio Doktorze!
Informacje o wydarzeniu – link