Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia dr Aleksandry Orzeł-Jakubowskiej (adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW) pt. Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych. Książka jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji UW w dniu 25 listopada 2019 r.

.

.

książka na stronie księgarni Profinfo – link

.

.

Miałem zaszczyt sporządzić recenzje wydawniczą monografii.

Kategorie: Aktualności