W dniu 20 marca br. w ramach patronatu Wydziału Prawa i Administracji UW miałem przyjemność gościć wśród uczniów XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego przy ul. Smolnej 30 w Warszawie (klasy 4E i 3E o profilu humanistycznym). Wykład pt. „Co dalej po maturze?” oraz rozmowa dotyczyły prawa i zawodów prawniczych, zasad rekrutacji oraz programu studiów na WPiA UW.
Strona Liceum (facebook) – link