W dniu 12 grudnia 2018 r. Kapituła konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wyłoniła laureatów i wyróżnionych w II edycji konkursu.

 

Wyniki II edycji konkursu – link

 

W kategorii rozpraw habilitacyjnych I nagrodę przyznano ex aequo pracom :

  • Piotr Rylski, Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018
  • Tadeusz Zembrzuski, Nieważność postępowania w procesie cywilnym, wyd. Wolters Kluwer, Waszawa 2018

 

Książka jest kompleksowym opracowaniem nieważności postępowania, istotnej dla praktyki instytucji prawa procesowego, dotyczącej najpoważniejszych uchybień procesowych oraz ich skutków wpływających na przebieg postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli oraz przed Sądem Najwyższym. W monografii dokonano analizy procesowego funkcjonowania instytucji nieważności, badano charakter, znaczenie i zakres jej zastosowania; wskazano jej elementy konstrukcyjne oraz istotę. Książka zawiera obszerne uwagi prawnoporównawcze. Nieważność postępowania została również skonfrontowana z nieważnością w ujęciu prawa materialnego, wadliwością czynności procesowych oraz problematyką nieistnienia postępowania lub orzeczenia – link na stronę Wydawnictwa

 

Patron konkursu: Stanisław Bukowiecki (1867-1944) działacz społeczny, doktor praw, adwokat, minister sprawiedliwości Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 i współorganizator sądownictwa w odrodzonej Polsce –  jako wiceprezes Komisji Kodyfikacyjnej, organizator i pierwszy Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939.

Stanisław Bukowiecki (źródło: wikipedia)

Kategorie: Aktualności