Kapituła VI edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego w dniu 28 lutego 2023 r. wyłoniła na posiedzeniu laureatów i wyróżnionych.


W gronie wyróżnionych znalazła się praca magisterska pani Agaty Wylezińskiej pt. „Dowód z pisemnych zeznań świadka w procesie cywilnym” napisana pod moim kierunkiem i obroniona na Wydziale Prawa i Administracji w dniu 14 czerwca 2022 r. W dysertacji poddano analizie relatywnie nowe regulacje prawa procesowego, jeszcze nieokrzepłe i obudowane wciąż nielicznymi wypowiedziami judykatury. Wykorzystano bogatą literaturę i wielokrotnie starano się zająć własne umotywowane stanowisko.


Serdeczne gratulacje!
Informacje o wynikach konkursu – link