Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. „Instytucje prawa procesowego cywilnego – stan obecny i perspektywy” organizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS wraz z Towarzystwem Naukowym Procesualistów Cywilnych odbędzie się w Lublinie w dniach 17-20 września 2023 r. (niedziela – środa) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Aula Uniwersytecka UMCS.Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego to największa i najważniejsza konferencja mająca za przedmiot zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego. Wydarzenie to ma charakter cykliczny i odbywa się raz na dwa lata, stając się okazją do omówienia aktualnych problemów postępowania cywilnego oraz rozważenia potencjalnych kierunków zmian w ustawodawstwie.Strona internetowa Zjazdu – link


>


Na konferencji miałem zaszczyt wygłosić referat pt. Zaoczność w systemie procesu cywilnego.

Galeria zdjęć ze Zjazdu (UMCS) – link