Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ocena skutków nowelizacji KPC w praktyce funkcjonowania sądów” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwo C.H. Beck jest planowana na dzień 28 maja 2020 r. (czwartek) w godz. 9:00 – 17:00. Audytorium Starego BUWu, Kampus Centralny UW.

.

Termin konferencji może ulec zmianie.

.

.

Informacje o konferencji na stronie WPiA UW – link

Rejestracja na konferencję – link

.