Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ocena skutków nowelizacji KPC w praktyce funkcjonowania sądów” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwo C.H. Beck planowana na dzień 28 maja 2020 r. (Audytorium Starego BUWu, Kampus Centralny UW) została przeniesiona na październik br.

.

.

Informacje o konferencji na stronie WPiA UW – link

Rejestracja na konferencję – link

.

Kategorie: Aktualności