Z dniem 1 marca 2021 r. zostałem zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych).

Procedura awansu wewnętrznego została zainicjowana wnioskiem Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW prof. dr hab. Karola Weitza z dnia 22 czerwca 2020 r., wskazującego na „poczynienie w okresie po uzyskania stopnia doktora habilitowanego bardzo istotnych postępów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej”. Wydział Prawa i Administracji UW zwrócił się z wnioskiem o awans do Rektora, który wszczął postępowanie.

.

Recenzentami zewnętrznymi w postępowaniu awansowym byli prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski) i prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

.

.

Na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 r. Komisja ds. zatrudnień WPiA UW pod przewodnictwem prof. dr. hab. Małgorzaty Gersdorf po zapoznaniu się z dokumentacją i opiniami recenzentów stwierdziła spełnienie warunków zawartych w Statucie UW. „Z pełnym przekonaniem” pozytywnie zarekomendowała wniosek (10 – głosów za, 0 – głosów przeciw, 0 – głosów wstrzymujących się).

W dniu 14 grudnia 2020 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UW w tajnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowała wniosku (przy 167 głosach poparcia i 1 głosem przeciw).

Uchwałą z dnia 17 lutego 2021 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraził pozytywną opinię ws. zatrudnienia na stanowisku profesora.

.

.

Kategorie: Aktualności