Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 1 czerwca 2023 r. (czwartek) podpisał porozumienie z Izbą Komorniczą w Warszawie, tym samym rozwijając współpracę z prawniczymi samorządami zawodowymi. Strony porozumienia będą organizować wspólne konferencje, seminaria i szkolenia adresowane przede wszystkim do studentów Wydziału. Współpraca obejmować będzie także organizację praktyk studenckich oraz zajęć aplikacyjnych celem przybliżenia specyfiki i charakteru wykonywania zawodu komornika sądowego.

We współpracę z Izbą Komorniczą zaangażowani będą także studenci z Koła Naukowego Zawodów Prawniczych WPiA UW.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Tomasz Giaro – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Elżbieta Adamska-Śmigrodzka – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Warszawie, dr Andrzej Bielecki – Prodziekan WPiA ds. studenckich, a także prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z samorządami prawniczymi, dr hab. Marcin Dziurda – Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. współpracy z samorządami prawniczymi oraz Dawid Paleczny – Członek Rady Izby Komorniczej w Warszawie.
Link do wydarzenia (WPiA UW) – tutaj
Wcześniej podpisane zostało porozumienie z Naczelną Radą Adwokacką (20 grudnia 2022 r. – link), z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie (25 kwietnia 2023 r. – link), a także z Izbą Notarialną w Warszawie (30 maja 2023 r. – link).