Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Zielonego odbędzie się 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 w sali nr 403, Collegium Iuridicum I

 

Rozprawa doktorska pt. „Podstawy uchylenia wyroku sądu arbitrażowego (studium prawnoporównawcze)

 

promotor: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński; recenzenci: dr hab. prof. UAM Paweł Grzegorczyk, dr hab. prof UW Andrzej Wach (recenzje zamieszczone na stronie WPiA UW)

streszczenie

autoreferat

Kategorie: Aktualności