Obrona pracy doktorskiej mgr. Stanisława Sołtysika – 21 maja 2018 r.

Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW   Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Stanisława Sołtysika odbędzie się 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali nr 403, Collegium Iuridicum I Rozprawa doktorska pt.”Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej” promotor: prof. dr hab. Karol Weitz; recenzenci: Dowiedz się więcej…