Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Stanisława Sołtysika odbędzie się 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali nr 403, Collegium Iuridicum I

Rozprawa doktorska pt.”Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej

promotor: prof. dr hab. Karol Weitz; recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, dr hab. prof UŚ Andrzej Torbus (recenzje zamieszczone na stronie CK oraz WPiA UW)

autoreferat

Kategorie: