Skarga nadzwyczajna w polskim postępowaniu cywilnym – Państwo i Prawo 2019, nr 6

W najnowszym numerze Państwa i Prawa (2019, nr 6) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Skarga nadzwyczajna w polskim postępowaniu cywilnym (s. 123 – 138). . Pewność prawna wymaga poszanowania zasady prawomocności formalnej wyroków oraz powagi rzeczy osądzonej w postępowaniu cywilnym. System środków odwoławczych w polskim postępowaniu cywilnym znacznie się Dowiedz się więcej…

Bloki specjalizacyjne Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

W ramach oferty dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od roku akademickiego 2019/20 Katedra Postępowania Cywilnego uruchamia dwa bloki specjalizacyjne:   Sądowa ochrona praw prywatnych Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów   Zajęcia są dostępne dla studentów III – V roku na kierunku prawo. Bloki specjalizacyjne są jednym z elementów nowego Dowiedz się więcej…

Konkurs Przeglądu Sądowego – XI edycja

Redakcja miesięcznika Przegląd Sądowy oraz Wolters Kluwer ogłosiły jedenastą edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Obejmuje ona książki wydane po raz pierwszy w 2018 r.   Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2019 r.   Szczegóły na stronie Wolters Kluwer – link    

PGRP – konkurs na najlepszą pracę magisterską 2019

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił III edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.   Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego w okresie 15 maja 2017 – 31 sierpnia 2019 r. Zgłoszenia przyjmowane do 31 Dowiedz się więcej…

KRK – konkurs na najlepszą pracę magisterską 2019

Krajowa Rada Komornicza ogłosiła VI edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych.   Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego w roku akademickim 2018/19. Zgłoszenia przyjmowane do 31 października 2019 r.   Szczegóły na stronie KRK – link Dowiedz się więcej…