Habilitacja dr. Marcina Dziurdy

Z radością uprzejmie informuję, że uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UW z 18 maja 2020 r. pan dr Marcin Dziurda – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW – uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne, w dyscyplinie prawo. Harmonogram przebiegu postępowania dostępny na stronie WPiA Dowiedz się więcej…

Szkoła Doktorska UW – prawo 2020/2021

Rozpoczęła się rekrutacja na studia doktoranckie w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2020/2021. Rejestracja kandydatów trwa do 28 czerwca. . Szkoła kształci doktorantów w zakresie dziesięciu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: Ekonomia i finanse, Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Nauki o bezpieczeństwie Nauki o komunikacji społecznej i mediach Nauki o polityce i administracji Dowiedz się więcej…