Z radością uprzejmie informuję, że uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UW z 18 maja 2020 r. pan dr Marcin Dziurda – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW – uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne, w dyscyplinie prawo.


Harmonogram przebiegu postępowania dostępny na stronie WPiA UW – link.

Komisja Habilitacyjna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek uchwałą z 6 marca 2020 r., obradując w składzie:

  • prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski) – przewodniczący
  • prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (Uniwersytet Wrocławski) – recenzent
  • dr hab. prof. UAM Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – recenzent
  • dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski) – recenzent
  • prof. dr hab. Józef Frąckowiak (Uniwersytet Wrocławski) – członek
  • prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski (ALK w Warszawie) – członek
  • dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski) – sekretarz

Osiągnięciem naukowym, stanowiącym podstawę postępowania habilitacyjnego była monografia Szczególna zdolność sądowa, Warszawa 2019, wyd. Wolters Kluwer, ss. 616, a dorobek naukowy Habilitanta obejmował ok. 50 publikacji naukowych.

Kategorie: Aktualności