Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – Wydawnictwo Naukowe UAM

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazało się opracowanie pt. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym pod red. dr. hab. prof. UAM Włodzimierza Głodowskiego . . Artykuły złożyli W. Głodowski, T. Strumiłło, I. Gil, E. Kajkowska, T. Zembrzuski, K. Lichoń, M. Skibińska, P. Gil, V. Nekrosius, Dowiedz się więcej…