Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazało się opracowanie pt.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym

pod red. dr. hab. prof. UAM Włodzimierza Głodowskiego

.

.

Artykuły złożyli W. Głodowski, T. Strumiłło, I. Gil, E. Kajkowska, T. Zembrzuski, K. Lichoń, M. Skibińska, P. Gil, V. Nekrosius, M. Białecki, A. Budniak-Rogala, J. Studzińska, K. Flaga-Gieruszyńska, L. Staniszewska, K. Celińska-Grzegorczyk, P. Karlik, U. Glasser.

.

Poznań 2020, ISBN 978-83-232-3632-0, ss. 322

Wydawnictwo Naukowe UAM – księgarnia

Zachęcam do zapoznania się z artykułem

sporządzonym we współautorstwie z dr Eweliną Kajkowską pt.

Bezstronność i niezależność arbitra – polskie regulacje prawne a standardy międzynarodowe, s. 79 – 100.

Kategorie: Aktualności