Konferencja „Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego” – Program

. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego” o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW odbędzie się w dniach  4 – 5 grudnia 2021 r. (sobota – niedziela). Wydarzenie będzie miało formę stacjonarną – sala A.3 na Lipowej (Collegium Iuridicum II). Zapewniona zostanie transmisja online na Dowiedz się więcej…

Konferencja „Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą w Szczecinie odbędzie się 10 grudnia 2021 r. (piątek) w godz. 9:15 – 16:30. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową. . . . Informacje o wydarzeniu Dowiedz się więcej…

Nowelizacja KPC 2019 pierwsze doświadczenia, refleksje, postulaty

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (WUW) ukazała się przygotowana pod moją redakcją naukową monografia pt. Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje, postulaty. Publikacja zawiera artykuły przygotowane przez grono studentów prawa i doktorantów, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań w trakcie konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 15 października 2020 r. – link . . Dowiedz się więcej…

Konferencja „Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?”

Konferencja naukowa pt. Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość? organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbędzie się w Radomiu w dniach 25 – 26 listopada 2021 r. (czwartek – piątek). Aula Główna, ul. Chrobrego 31A. Celem konferencji jest rozważenie tego, czy i w jakim Dowiedz się więcej…

Wprowadzenie do prawa polskiego. Skrypt Szkoły Prawa Polskiego

Nakładem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się Skrypt dla Słuchaczy Prawa Polskiego „Wprowadzenie do prawa polskiego” pod red. Jarosława Turłukowskiego, Michała P. Sadłowskiego, Jakuba Chowańca i Patryka Kalinowskiego. . Książka zawiera opracowanie osiemnastu dziedzin prawa polskiego. Miałem zaszczyt przygotować rozdział poświęcony postępowaniu cywilnemu (s. 193 – 213). . . . Publikacja jest finansowana w Dowiedz się więcej…

Konferencja „Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości”

Konferencja naukowa pt. Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA odbędzie się w Warszawie w dniu 20 listopada 2021 r. (sobota). . Informacje o konferencji – link Informacja o konferencji WPIA UW – link . Wydarzenie będzie miało formę hybrydową, tj. stacjonarnie Dowiedz się więcej…

Konferencja „Zabezpieczenie roszczeń w pieniężnych w praktyce sądowej”

. III Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej odbędzie się w formie hybrydowej 19 listopada 2021 r. (piątek) w godz. 9:15 – 16:30. Wydarzenie ma charakter komercyjny. . . Dowiedz się więcej…