Konferencja naukowa pt. Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość? organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbędzie się w Radomiu w dniach 25 – 26 listopada 2021 r. (czwartek – piątek). Aula Główna, ul. Chrobrego 31A.

Celem konferencji jest rozważenie tego, czy i w jakim stopniu dążenie do poznania prawdy w procesie cywilnym determinuje jego przebieg, jakie są interakcje zasady prawdy materialnej, którą powszechnie uważa się za jedną z najważniejszych zasad postępowania cywilnego, z innymi zasadami rządzącymi tym postępowaniem. Jak odkryć prawdę w procesie cywilnym, gdy sędzia ma ograniczone możliwości poszukiwania jej z urzędu, a strony nie mogą lub nie chcą przedstawić wszystkich dowodów? Czy wyrok sprawiedliwy może być wydany tylko wówczas, gdy sąd pozna prawdę „obiektywną”? Czy w ogóle istnieje „prawda subiektywna”? Jak szukać prawdy, gdy formalizm procedury cywilnej zdaje się przekraczać rozsądne granice? Jaka jest rola strony i jej pełnomocnika w poszukiwaniu prawdy w procesie cywilnym?

.

.

Informacje o wydarzeniu (strona internetowa konferencji) – link

.

Na konferencji będę miał zaszczyt wygłosić referat inauguracyjny pt. Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu – w ramach panelu „Aksjologiczne i filozoficzne aspekty poznania prawdy”.

Moderatorem II panelu pt. „Wybrane zasady postępowania cywilnego umożliwiające i ograniczające poznanie prawdy w procesie cywilnym” będzie Kierownik Katedry prof. dr hab. Karol Weitz.

.

kontakt do Organizatorów: konferencjaprawda@uthrad.pl

.

Panel I – Aksjologiczne i filozoficzne aspekty poznania prawdy
Kategorie: Aktualności