Ukazał się piąty numer czasopisma Access to Justice in Eastern Europe (AJEE Journal) – 4(5)/2019. W numerze tym zamieszczono sprawozdania konferencyjne – European Day of Justice.

.

.

.

Editorial

  • About Isse 4/2019 related to the European Day of Justice

Conference Reports

.

strona AJEE: www.ajee-journal.com

kontakt: info@ajee-journal.com

Kategorie: Aktualności