Nakładem Wydawnictwa Currenda ukazała się monografia pt. „Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki” przygotowana pod redakcją naukową dr. hab. Andrzeja Grzegorza Harli (ss. 210, ISBN: 978-83-65966-50-06).

Koncepcja książki nawiązuje do Ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 22 kwietnia 2022 r.

Artykuły złożyli: prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj (Uczelnia Łazarskiego), dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr hab. Andrzej Grzegorz Harla (Uniwersytet Warszawski), dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski) oraz Marek Lewandowski (SSO w Toruniu).
Miałem przyjemność sporządzić recenzję wydawniczą książki.

książka w księgarni Currendy – link