Ukazał się pierwszy numer czasopisma Access to Justice in Eastern Europe (AJEE)

 

 

Czasopismo ukazuje się w języku angielskim; stanowi forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, problematyki prawa do sądu, prawa do rzetelnego procesu oraz reform postępowania cywilnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Skierowane jest do przedstawicieli nauki oraz praktyki prawa procesowego. Na jego łamach będą ukazywać się m.in. studia i artykuły naukowe, analizy orzecznictwa sądowego, recenzje monografii, oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Redaktor naczelny –  prof. Iryna Izarova (Wydział Prawa Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina). Radę programową tworzą przedstawiciele ośrodków naukowych z Ukrainy, Polski, Litwy, Chorwacji, Włoch, Niemiec, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Grecji, Luksemburga i Brazylii. Czasopismo wydawane przez Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie.

 

Strona AJEE: www.ajeel-journal.com

 

W pierwszym numerze AJEE m.in. artykuły (open access):

  • Elisabetta Silvestri (Uniwersytet w Padwie), Small claims and procedural simlification: evidence from selected EU legal systems   –   POBIERZ
  • Cornelius H. Van Rhee (Unwersytet w Maastricht), Case management in Europe: a modern approach to civil litigation   –   POBIERZ
  • Dmytro Prytyka, Justice in commercial matters: history of development and novelties of the ukrainian reform   –   POBIERZ
  • Maksim Tytov, Tetiana Korotenko, Simplified Action Proceeding: New experience. Report from the first instance court   –   POBIERZ
  • Larisa Shvetsova, Practical value of the institute of small cases in the light of changes to the CPC of Ukraine   –   POBIERZ
  • Iryna Izarova, Radosław Flejszar, Summaries of the Conference „Small Claims Procedure: European and Ukrainian experiences”
  • Anastasiia Kovtun, New Arbitration Law in the United Arab Emirates (UAE): an overview

Możliwość nadsyłania tekstów do następnego numeru czasopisma (nr 2) do końca grudnia 2018 r.

 

Kontakt: info@ajeel-journal.com

Kategorie: