Na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UW oraz na facebooku zamieszczona została informacja o opublikowaniu na łamach Зборник Радова Правног Факултета у НишуCollection of Papers. Faculty of Law. Nis artykułu pt. Evolvement of Consumer Rights Protection in Polish Judicial Proceedings (s. 37 – 49).

Strona internetowa WPiA UW – link

Facebook WPiA UW – link