Zakończył się cykl trzech konferencji naukowych pt. The Evolution of Civil Procedure. A New Concept of Procedural Autonomy?” realizowanych w związku z międzynarodowym projektem naukowym Bridging Procedural Paths: From Harmonisation to Codification of Civil Procedure in Europe (Analysing the Court of Justice of the European Union’s Influence on Procedural Autonomy and the Quest for Legal Certainty) – koordynowanym przez Manfrediego Latini Vaccarellę (Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”).


Poniżej zamieszczono podsumowanie raportów z konferencji w Wiedniu (października 2023 r.), w Maastricht (styczeń 2024 r.) oraz w Lizbonie (marzec 2024 r). W trakcie poszczególnych wydarzeń zaprezentowano perspektywę prawną wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozważania dotyczące wpływu prawa UE na polskie prawo procesowe zaprezentowano w trakcie konferencji lizbońskiej.

Zwieńczeniem projektu ma być międzynarodowa monografia naukowa prezentująca zagadnienia i aspekty harmonizacji oraz kodyfikacji cywilnego prawa procesowego w Unii Europejskiej.