Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się opracowanie

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy

pod red. Józefa Jagieły

.

.

Książka w księgarni C.H. Beck – link

Spis treści – link

.

Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8198-216-0, ss. 196

recenzja wydawnicza: dr hab. Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

.

Opracowanie zawiera zbiór opublikowanych referatów, które zostały wygłoszone na konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – pod tym samym tytułem – w dniu 31 maja 2019 r.

Zachęcam do zapoznania się z Rozdziałem VIII – T. Zembrzuski, Zarządzenia sądu z urzędu a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego i Skarbu Państwa, s. 145 – 164.

.

Kategorie: Aktualności