Nakładem Wydawnictwa Currenda ukazało się opracowanie

Komornicy sądowi i egzekucja w nowej rzeczywistości prawnej

pod red. Roberta Kulskiego

Spis treści – pobierz

Wprowadzenie prof. UŁ dr hab. R. Kulski – pobierz

Sopot 2019, ISBN: 9788365966193, ss. 301

recenzent: dr hab. P. Rylski, Uniwersytet Warszawski

księgarnia Currenda – link

Zachęcam do zapoznania się z rozdziałem 12 – T. Zembrzuski, Zwolnienie od kosztów komorniczych – zmiany pożyteczne czy konieczne?, s. 227 – 246

Kategorie: Aktualności