Nakładem Wydawnictwa Currenda ukazało się opracowanie

Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej

pod red. A. Góry-Błaszczykowskiej, K. Flagi-Gieruszyńskiej, I. Gil

 

 

Sopot 2018, ISBN: 978-83-65966-16-2

recenzent: dr hab. Radosław Flejszar, Uniwersytet Jagielloński

Księgarnia Currenda – link

 

Dwa rozdziały – dot. problematyki wyłączenia komornika sądowego oraz egzekucji z ruchomości zostały przygotowane przez przedstawicieli Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

M. Cichorska, Instytucja wyłączenia komornika sądowego po wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, s. 129 – 154

T. Zembrzuski, Zajęcie rzeczy w egzekucji z ruchomości, czyli tworzenie i unicestwianie węzła egzekucyjnego, s. 215 – 242

Kategorie: Aktualności