Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia dr Moniki Zofii Kubickiej-Grupy pt. Miejsce zwykłego pobytu dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu Bruksela II ter.


Miejsce zwykłego pobytu dziecka jest podstawowym łącznikiem jurysdykcyjnym w rozporządzeniu nr 2019/1111 (Bruksela II ter), które zaczęło obowiązywać 1 sierpnia 2022 r. Łącznik ten występuje współcześnie w wielu umowach międzynarodowych regulujących prawo właściwe, jurysdykcję krajową oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych, a także w rozporządzeniach unijnych z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Szczególną rolę odgrywa w regulacjach obejmujących problematykę prawnorodzinną. W książce podjęto próbę wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w praktyce przy ustalaniu jurysdykcji krajowej na podstawie tego łącznika także w sytuacjach nietypowych, takich jak: naprzemienne przebywanie dziecka w dwóch różnych państwach, przebywanie w państwie wbrew woli dziecka lub jego rodziców czy nielegalne przebywanie dziecka na terytorium danego państwa. Spis treści – zobacz.

Książka na stronie Profinfo – linkMiałem przyjemność sporządzić recenzję wydawniczą monografii