2 października 2023 r. (poniedziałek) na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” (s. B8) ukazał się mój komentarz pt. Nie chodzi o jakiekolwiek orzeczenie, lecz trafne i prawidłowe (trzy pytania) dot. wprowadzonych zmian w postępowaniu cywilnym odnośnie do składu sądu – rozmowa z red. Piotrem Szymaniakiem.

DGP online – link do artykułu