Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowanie egzekucyjne w procedurze cywilnej” organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Procesowego Cywilnego WPiA UKSW odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) w godz. 8:45 – 18:15.

W trakcie konferencji w ramach sześciu paneli wygłoszonych zostanie aż dwadzieścia jeden referatów odnoszących się do zróżnicowanych zagadnień szeroko rozumianego postępowania egzekucyjnego. Wydarzenie będzie miało charakter zdalny (platforma Google Meet).

Będę miał zaszczyt wygłosić referat pt. „Czy ideał sięgnął bruku, czyli kilka uwag o odmowie nadania klauzuli wykonalności z art. 781-1 par. 1 pkt. 1 k.p.c.„. Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UW będzie reprezentowana także przez mgr. Antoniego Żukowskiego, który odniesie się do problematyki przedmiotowych ograniczeń egzekucji.

Informacje o wydarzeniu (FB) – link

Link do połączenia online – tutaj